English Amiga Board

English Amiga Board (http://eab.abime.net/index.php)
-   EAB's competition (http://eab.abime.net/forumdisplay.php?f=85)
-   -   EAB/Lemon Super League 2010: Results And Standings (http://eab.abime.net/showthread.php?t=50695)

Graham Humphrey 07 February 2010 02:05

EAB/Lemon Super League 2010: Results And Standings
 
Round 1 - Apidya

Code:

Pos Name              Team  Score    Pts
 1| mosfet          | EAB| 424,832| 15
 2| TodaysForgotten  | EAB| 411,142| 12
 3| rexsu            | EAB| 406,475| 10
 4| john4p          | EAB| 330,810|  9
 5| Masterblaster    |  LA| 292,250|  8
 6| Shawn Dimery    |  LA| 195,108|  7
 7| mailman          | EAB| 182,182|  6
 8| mjr              |  LA| 100,201|  5
 9| jPV              |  LA|  88,060|  4
10| Graham Humphrey  | EAB|  79,950|  3
11| comiga          |  LA|  78,492|  2
12| Parpala          |  LA|  76,120|  1
13| seuden          | EAB|  68,242|  0
14| marquisor        |  LA|  58,945|  0
15| Biscuit          |  LA|  54,660|  0
16| shadowsofthedawn |  LA|  45,310|  0
17| LinesMachine    |  LA|  43,060|  0
18| mipe            |  LA|  42,590|  0
19| mihcael          |  LA|  37,740|  0
20| DJBase          | EAB|  35,500|  0

Current Standings

Code:

Pos  Name              Team  Pts
1  | mosfet          | EAB|  15
2  | TodaysForgotten  | EAB|  12
3  | rexsu            | EAB|  10
4  | john4p          | EAB|  9
5  | Masterblaster    |  LA|  8
6  | Shawn Dimery    |  LA|  7
7  | mailman          | EAB|  6
8  | mjr              |  LA|  5
9  | jPV              |  LA|  4
10 | Graham Humphrey  | EAB|  3
11 | comiga          |  LA|  2
12 | Parpala          |  LA|  1

EAB vs Lemon

EAB (242,392) 1 - 0 (92,711) Lemon

Graham Humphrey 28 February 2010 02:11

Round 2 - Lotus Turbo Challenge 2

Code:

Pos Name            Team  Score      Pts
 1| xpect          | EAB| 72,057,970| 15
 2| capehorn        | EAB| 64,383,485| 12
 3| john4p          | EAB| 59,550,905| 10
 4| rexsu          | EAB| 57,038,515|  9
 5| mosfet          | EAB| 53,155,445|  8
 6| Masterblaster  |  LA| 49,768,935|  7
 7| mailman        | EAB| 43,559,690|  6
 8| Parpala        |  LA| 41,968,520|  5
 9| Graham Humphrey | EAB| 40,320,420|  4
10| Retroplay      | EAB| 37,429,825|  3
11| jPV            |  LA| 34,801,870|  2
12| Biscuit        |  LA| 33,744,865|  1
13| Simon Humphrey  |  LA| 33,165,175|  0
14| LinesMachine    |  LA| 28,869,215|  0
15| largolgd        | EAB| 12,474,400|  0
16| seuden          | EAB| 11,097,450|  0
17| mihcael        |  LA|  7,290,410|  0
18| DJBase          | EAB|  6,537,340|  0

Current Standings

Code:

Pos  Name              Team  Pts
1  | mosfet          | EAB|  23
2= | rexsu            | EAB|  19
2= | john4p          | EAB|  19
4  | xpect            | EAB|  15
5  | Masterblaster    |  LA|  15
6= | TodaysForgotten  | EAB|  12
6= | capehorn        | EAB|  12
8  | mailman          | EAB|  12
9  | Shawn Dimery    |  LA|  7
10 | Graham Humphrey  | EAB|  7
11 | jPV              |  LA|  6
12 | Parpala          |  LA|  6
13 | mjr              |  LA|  5
14 | Retroplay        | EAB|  3
15 | comiga          |  LA|  2
16 | Biscuit          |  LA|  1

EAB vs Lemon

EAB (41,600,495) 2 - 0 (32,801,284) Lemon

Graham Humphrey 21 March 2010 02:14

Round 3 - Qwak

Code:

Pos Name            Team  Score      Pts
 1| Biscuit        |  LA| 342,715,950| 15
 2| rexsu          | EAB| 185,361,500| 12
 3| john4p          | EAB| 168,838,350| 10
 4| mailman        | EAB| 166,667,350|  9
 5| mosfet          | EAB| 165,971,150|  8
 6| capehorn        | EAB|  85,477,750|  7
 7| Masterblaster  |  LA|  42,689,700|  6
 8| jPV            |  LA|  11,393,500|  5
 9| Parpala        |  LA|  3,939,650|  4
10| mipe            |  LA|  1,537,750|  3
11| mihcael        |  LA|  1,263,450|  2
12| Graham Humphrey | EAB|    912,600|  1
13| DJBase          | EAB|    207,300|  0
14| LinesMachine    |  LA|    109,400|  0

Current Standings

Code:

Pos  Name              Team  Pts
1  | mosfet          | EAB|  31
2  | rexsu            | EAB|  31
3  | john4p          | EAB|  29
4  | Masterblaster    |  LA|  21
5  | mailman          | EAB|  21
6  | capehorn        | EAB|  19
7  | Biscuit          |  LA|  16
8  | xpect            | EAB|  15
9  | TodaysForgotten  | EAB|  12
10 | jPV              |  LA|  11
11 | Parpala          |  LA|  10
12 | Graham Humphrey  | EAB|  8
13 | Shawn Dimery    |  LA|  7
14 | mjr              |  LA|  5
15=| mipe            |  LA|  3
15=| Retroplay        | EAB|  3
17=| comiga          |  LA|  2
17=| mihcael          |  LA|  2

EAB vs Lemon

EAB (110,490,857) 3 - 0 (57,664,200) Lemon

Graham Humphrey 11 April 2010 02:28

Round 4 - Tetris Pro

Code:

Pos Name            Team  Score    Pts
 1| john4p          | EAB| 1,020,325| 15
 2| rexsu          | EAB| 1,005,800| 12
 3| mosfet          | EAB|  431,500| 10
 4| Biscuit        |  LA|  282,525|  9
 5| Masterblaster  |  LA|  256,750|  8
 6| capehorn        | EAB|  197,375|  7
 7| Predseda        |  LA|  149,975|  6
 8| mihcael        |  LA|  116,675|  5
 9| LinesMachine    |  LA|  109,400|  4
10| mipe            |  LA|  104,075|  3
11| ChrisN82        |  LA|    91,025|  2
12| mailman        | EAB|    71,425|  1
13| Blizzard030    |  LA|    55,450|  0
14| Simon Humphrey  |  LA|    29,025|  0
15| Parpala        |  LA|    26,600|  0
16| Graham Humphrey | EAB|    24,775|  0

EAB vs Lemon

EAB (458,533) 4 - 0 (122,150) Lemon

Atom Smasher

Code:

Pos Name            Team  Score    Pts
 1| capehorn        | EAB| 2,045,510| 15
 2| Graham Humphrey | EAB| 1,946,950| 12
 3| mosfet          | EAB| 1,448,370| 10
 4| rexsu          | EAB| 1,366,875|  9
 5| Parpala        |  LA|  853,380|  8
 6| Biscuit        |  LA|  621,045|  7
 7| ChrisN82        |  LA|  605,365|  6
 8| mailman        | EAB|  337,785|  5
 9| john4p          | EAB|  288,530|  4
10| jPV            |  LA|  185,330|  3
11| Masterblaster  |  LA|  142,925|  2
12| mihcael        |  LA|  118,275|  1
13| Simon Humphrey  |  LA|  117,850|  0
14| LinesMachine    |  LA|    94,755|  0

EAB vs Lemon

EAB (1,239,003) 5 - 0 (342,366) Lemon

Current Standings

Code:

Pos  Name              Team  Pts
1  | rexsu            | EAB|  52
2  | mosfet          | EAB|  51
3  | john4p          | EAB|  48
4  | capehorn        | EAB|  41
5  | Biscuit          |  LA|  32
6  | Masterblaster    |  LA|  31
7  | mailman          | EAB|  27
8  | Graham Humphrey  | EAB|  20
9  | Parpala          |  LA|  18
10 | xpect            | EAB|  15
11 | jPV              |  LA|  14
12 | TodaysForgotten  | EAB|  12
13 | ChrisN82        |  LA|  8
14 | mihcael          |  LA|  8
15 | Shawn Dimery    |  LA|  7
16 | Predseda        |  LA|  6
17 | mipe            |  LA|  6
18 | mjr              |  LA|  5
19 | LinesMachine    |  LA|  4
20 | Retroplay        | EAB|  3
21 | comiga          |  LA|  2


Graham Humphrey 02 May 2010 02:13

Round 5 - Project-X Special Edition

Code:

Pos Name            Team  Score  Pts
 1| rexsu          | EAB| 628,960| 15
 2| john4p          | EAB| 609,765| 12
 3| mosfet          | EAB| 579,065| 10
 4| Retroplay      | EAB| 564,830|  9
 5| mailman        | EAB| 505,000|  8
 6| jPV            |  LA| 428,755|  7
 7| Masterblaster  |  LA| 407,725|  6
 8| Anakirob        | EAB| 386,840|  5
 9| comiga          |  LA| 382,415|  4
10| Shawn Dimery    |  LA| 375,665|  3
11| Graham Humphrey | EAB| 354,540|  2
12| mipe            |  LA| 288,350|  1
13| Biscuit        |  LA| 265,325|  0
14| capehorn        | EAB| 202,220|  0
15| mihcael        |  LA| 131,700|  0
16| ChrisN82        |  LA| 122,200|  0
17| Simon Humphrey  |  LA| 113,200|  0
18| cerium88        |  LA|  93,800|  0
19| antonvaltaz    | EAB|  62,500|  0

Current Standings

Code:

Pos  Name              Team  Pts
1  | rexsu            | EAB|  67
2  | mosfet          | EAB|  61
3  | john4p          | EAB|  60
4  | capehorn        | EAB|  41
5  | Masterblaster    |  LA|  37
6  | mailman          | EAB|  35
7  | Biscuit          |  LA|  32
8  | Graham Humphrey  | EAB|  22
9  | jPV              |  LA|  21
10 | Parpala          |  LA|  18
11 | xpect            | EAB|  15
12 | TodaysForgotten  | EAB|  12
13 | Retroplay        | EAB|  12
14 | Shawn Dimery    |  LA|  10
15 | ChrisN82        |  LA|  8
16 | mihcael          |  LA|  8
17 | mipe            |  LA|  7
18 | Predseda        |  LA|  6
19 | comiga          |  LA|  6
20=| mjr              |  LA|  5
20=| Anakirob        | EAB|  5
22 | LinesMachine    |  LA|  4

EAB vs Lemon

EAB (432,636) 6 - 0 (260,914) Lemon

Graham Humphrey 23 May 2010 02:17

Round 6 - Nitro

Code:

Pos Name            Team  Score  Pts
 1| Masterblaster  |  LA| 383,000| 15
 2| Anakirob        | EAB| 378,000| 12
 3| rexsu          | EAB| 363,000| 10
 4| jPV            |  LA| 362,000|  9
 5| mipe            |  LA| 339,000|  8
 6| turrican3      | EAB| 337,000|  7
 7| Retroplay      | EAB| 310,000|  6
 8| Graham Humphrey | EAB| 298,000|  5
 9| mailman        | EAB| 296,000|  4
10| capehorn        | EAB| 292,000|  3
11| comiga          |  LA| 273,000|  2
12| Biscuit        |  LA| 258,000|  1
13| Parpala        |  LA| 256,000|  0
14| john4p          | EAB| 252,000|  0
15| blade002        | EAB| 233,000|  0
16| Blizzard030    |  LA| 201,000|  0
17| mihcael        |  LA| 167,000|  0

Current Standings

Code:

Pos  Name              Team  Pts
1  | rexsu            | EAB|  77
2  | mosfet          | EAB|  61
3  | john4p          | EAB|  60
4  | Masterblaster    |  LA|  52
5  | capehorn        | EAB|  44
6  | mailman          | EAB|  39
7  | Biscuit          |  LA|  33
8  | jPV              |  LA|  30
9  | Graham Humphrey  | EAB|  27
10 | Retroplay        | EAB|  18
11 | Parpala          |  LA|  18
12 | Anakirob        | EAB|  17
13 | xpect            | EAB|  15
14 | mipe            |  LA|  15
15 | TodaysForgotten  | EAB|  12
16 | Shawn Dimery    |  LA|  10
17 | ChrisN82        |  LA|  8
18 | mihcael          |  LA|  8
19 | comiga          |  LA|  8
20 | turrican3        | EAB|  7
21 | Predseda        |  LA|  6
22 | mjr              |  LA|  5
23 | LinesMachine    |  LA|  4

EAB vs Lemon

EAB (306,556) 7 - 0 (279,875) Lemon

Graham Humphrey 13 June 2010 02:15

Round 7 - Assassin Special Edition

Code:

Pos Name            Team  Score    Pts
 1| Anakirob        | EAB| 6,196,380| 15
 2| mailman        | EAB| 6,185,560| 12
 3| rexsu          | EAB| 6,117,520| 10
 4| Retroplay      | EAB| 6,072,280|  9
 5| Masterblaster  |  LA|  764,920|  8
 6| humble worm    | EAB|  515,420|  7
 7| comiga          |  LA|  506,420|  6
 8| kkgarbod        | EAB|  397,680|  5
 9| Antti          | EAB|  396,640|  4
10| Biscuit        |  LA|  327,780|  3
11| john4p          | EAB|  285,300|  2
12| cerium88        |  LA|  274,220|  1
13| Graham Humphrey | EAB|  247,140|  0
14| Chuckles        |  LA|  193,560|  0
15| Parpala        |  LA|  138,700|  0
16| skateblind      | EAB|  131,720|  0
17| mihcael        |  LA|  114,420|  0

Current Standings

Code:

Pos  Name              Team  Pts
1  | rexsu            | EAB|  87
2  | john4p          | EAB|  62
3  | mosfet          | EAB|  61
4  | Masterblaster    |  LA|  60
5  | mailman          | EAB|  51
6  | capehorn        | EAB|  44
7  | Biscuit          |  LA|  36
8  | Anakirob        | EAB|  32
9  | jPV              |  LA|  30
10 | Graham Humphrey  | EAB|  27
11 | Retroplay        | EAB|  27
12 | Parpala          |  LA|  18
13 | xpect            | EAB|  15
14 | mipe            |  LA|  15
15 | comiga          |  LA|  14
16 | TodaysForgotten  | EAB|  12
17 | Shawn Dimery    |  LA|  10
18 | ChrisN82        |  LA|  8
19 | mihcael          |  LA|  8
20=| turrican3        | EAB|  7
20=| humble worm      | EAB|  7
22 | Predseda        |  LA|  6
23=| mjr              |  LA|  5
23=| kkgarbod        | EAB|  5
25=| Antti            | EAB|  4
25=| LinesMachine    |  LA|  4
27 | cerium88        |  LA|  1

EAB vs Lemon

EAB (2,654,564) 8 - 0 (331,431) Lemon

Graham Humphrey 01 August 2010 02:17

Round 8 - Pinball Illusions

Code:

Pos Name            Team  Score        Pts
 1| Anakirob        | EAB| 4,384,310,160| 15
 2| rexsu          | EAB| 3,264,906,610| 12
 3| capehorn        | EAB| 2,781,163,840| 10
 4| mihcael        |  LA| 2,146,126,550|  9
 5| mailman        | EAB| 1,669,665,620|  8
 6| Biscuit        |  LA| 1,440,329,170|  7
 7| comiga          |  LA| 1,278,116,040|  6
 8| john4p          | EAB| 1,086,531,560|  5
 9| Retroplay      | EAB| 1,070,735,230|  4
10| skateblind      | EAB| 1,058,313,370|  3
11| Graham Humphrey | EAB| 1,004,424,100|  2
12| Simon Humphrey  |  LA|  725,568,880|  1
13| LinesMachine    |  LA|  650,475,000|  0
14| kkgarbod        | EAB|  261,975,390|  0
15| Chuckles        |  LA|    76,450,430|  0

EAB vs Lemon

EAB (1,842,447,320) 9 - 0 (1,052,844,345) Lemon

Virocop

Code:

Pos Name            Team  Score  Pts
 1| Anakirob        | EAB| 441,404| 15
 2| rexsu          | EAB| 363,521| 12
 3| mailman        | EAB| 200,070| 10
 4| Graham Humphrey | EAB| 136,150|  9
 5| Simon Humphrey  |  LA| 133,000|  8
 6| Biscuit        |  LA| 125,600|  7
 7| john4p          | EAB| 123,275|  6
 8| comiga          |  LA| 118,200|  5
 9| seuden          | EAB| 104,750|  4
10| Retroplay      | EAB|  88,225|  3
11| capehorn        | EAB|  33,085|  2
12| kkgarbod        | EAB|  31,000|  1
13| mihcael        |  LA|  8,525|  0

EAB vs Lemon

EAB (169,053) 10 - 0 (96,331) Lemon

Current Standings

Code:

Pos  Name              Team  Pts
1  | rexsu            | EAB| 111
2  | john4p          | EAB|  73
3  | mailman          | EAB|  69
4  | Anakirob        | EAB|  62
5  | mosfet          | EAB|  61
6  | Masterblaster    |  LA|  60
7  | capehorn        | EAB|  56
8  | Biscuit          |  LA|  50
9  | Graham Humphrey  | EAB|  38
10 | Retroplay        | EAB|  34
11 | jPV              |  LA|  30
12 | comiga          |  LA|  25
13 | Parpala          |  LA|  18
14 | mihcael          |  LA|  17
15 | xpect            | EAB|  15
16 | mipe            |  LA|  15
17 | TodaysForgotten  | EAB|  12
18 | Shawn Dimery    |  LA|  10
19 | Simon Humphrey  |  LA|  9
20 | ChrisN82        |  LA|  8
21=| turrican3        | EAB|  7
21=| humble worm      | EAB|  7
23 | Predseda        |  LA|  6
24 | kkgarbod        | EAB|  6
25 | mjr              |  LA|  5
26=| Antti            | EAB|  4
26=| seuden          | EAB|  4
26=| LinesMachine    |  LA|  4
29 | skateblind      | EAB|  3
30 | cerium88        |  LA|  1


Graham Humphrey 22 August 2010 02:26

Round 9 - Skidmarks

Code:

Pos Name            Team  Score Pts
 1| rexsu          | EAB| 138.3| 15
 2| jPV            |  LA| 138.8| 12
 3| Biscuit        |  LA| 144.1| 10
 4| capehorn        | EAB| 146.3|  9
 5| john4p          | EAB| 147.7|  8
 6| mipe            |  LA| 151.3|  7
 7| mihcael        |  LA| 156.1|  6
 8| LinesMachine    |  LA| 156.4|  5
 9| comiga          |  LA| 158.4|  4
10| Antti          | EAB| 162.8|  3
11| Graham Humphrey | EAB| 173.3|  2
12| kkgarbod        | EAB| 174.6|  1
13| Peter          | EAB| 184.0|  0
14| mailman        | EAB| 196.1|  0

Current Standings

Code:

Pos  Name              Team  Pts
1  | rexsu            | EAB| 126
2  | john4p          | EAB|  81
3  | mailman          | EAB|  69
4  | capehorn        | EAB|  65
5  | Anakirob        | EAB|  62
6  | mosfet          | EAB|  61
7  | Biscuit          |  LA|  60
8  | Masterblaster    |  LA|  60
9  | jPV              |  LA|  42
10 | Graham Humphrey  | EAB|  40
11 | Retroplay        | EAB|  34
12 | comiga          |  LA|  29
13 | mihcael          |  LA|  23
14 | mipe            |  LA|  22
15 | Parpala          |  LA|  18
16 | xpect            | EAB|  15
17 | TodaysForgotten  | EAB|  12
18 | Shawn Dimery    |  LA|  10
19 | Simon Humphrey  |  LA|  9
20 | LinesMachine    |  LA|  9
21 | ChrisN82        |  LA|  8
22=| turrican3        | EAB|  7
22=| humble worm      | EAB|  7
24 | kkgarbod        | EAB|  7
25 | Antti            | EAB|  7
26 | Predseda        |  LA|  6
27 | mjr              |  LA|  5
28 | seuden          | EAB|  4
29 | skateblind      | EAB|  3
30 | cerium88        |  LA|  1

EAB vs Lemon

EAB (165.4) 10 - 1 (150.9) Lemon

Graham Humphrey 12 September 2010 02:20

Round 10 - Super Hang-On

Code:

Pos Name            Team  Score      Pts
 1| capehorn        | EAB| 100,523,379| 15
 2| rexsu          | EAB|  59,624,259| 12
 3| comiga          |  LA|  50,820,568| 10
 4| john4p          | EAB|  21,419,756|  9
 5| Anakirob        | EAB|  20,881,212|  8
 6| jPV            |  LA|  16,904,578|  7
 7| Graham Humphrey | EAB|  11,167,268|  6
 8| mipe            |  LA|  8,089,202|  5
 9| OLDGAMER        |  LA|  6,434,176|  4
10| mailman        | EAB|  2,858,522|  3
11| parallax        | EAB|  1,046,381|  2

Current Standings

Code:

Pos  Name              Team  Pts
1  | rexsu            | EAB| 138
2  | john4p          | EAB|  90
3  | capehorn        | EAB|  80
4  | mailman          | EAB|  72
5  | Anakirob        | EAB|  70
6  | mosfet          | EAB|  61
7  | Biscuit          |  LA|  60
8  | Masterblaster    |  LA|  60
9  | jPV              |  LA|  49
10 | Graham Humphrey  | EAB|  46
11 | comiga          |  LA|  39
12 | Retroplay        | EAB|  34
13 | mipe            |  LA|  27
14 | mihcael          |  LA|  23
15 | Parpala          |  LA|  18
16 | xpect            | EAB|  15
17 | TodaysForgotten  | EAB|  12
18 | Shawn Dimery    |  LA|  10
19 | Simon Humphrey  |  LA|  9
20 | LinesMachine    |  LA|  9
21 | ChrisN82        |  LA|  8
22=| turrican3        | EAB|  7
22=| humble worm      | EAB|  7
24 | kkgarbod        | EAB|  7
25 | Antti            | EAB|  7
26 | Predseda        |  LA|  6
27 | mjr              |  LA|  5
28=| OLDGAMER        |  LA|  4
28=| seuden          | EAB|  4
30 | skateblind      | EAB|  3
31 | parallax        | EAB|  2
32 | cerium88        |  LA|  1

EAB vs Lemon

EAB (31,074,397) 11 - 1 (20,562,131) Lemon

Graham Humphrey 03 October 2010 02:14

Round 11 - Uridium 2

Code:

Pos Name            Team  Score  Pts
 1| Graham Humphrey | EAB| 512,400| 15
 2| rexsu          | EAB| 446,375| 12
 3| capehorn        | EAB| 327,900| 10
 4| Anakirob        | EAB| 319,900|  9
 5| humble worm    | EAB| 207,550|  8
 6| wilshy          | EAB| 166,900|  7
 7| john4p          | EAB| 161,425|  6
 8| mailman        | EAB| 127,150|  5
 9| comiga          |  LA| 114,850|  4
10| Shawn Dimery    |  LA|  32,400|  3
11| jPV            |  LA|  23,250|  2
12| mihcael        |  LA|  13,700|  1

Current Standings

Code:

Pos  Name              Team  Pts
1  | rexsu            | EAB| 150
2  | john4p          | EAB|  96
3  | capehorn        | EAB|  90
4  | Anakirob        | EAB|  79
5  | mailman          | EAB|  77
6  | Graham Humphrey  | EAB|  61
7  | mosfet          | EAB|  61
8  | Biscuit          |  LA|  60
9  | Masterblaster    |  LA|  60
10 | jPV              |  LA|  51
11 | comiga          |  LA|  43
12 | Retroplay        | EAB|  34
13 | mipe            |  LA|  27
14 | mihcael          |  LA|  24
15 | Parpala          |  LA|  18
16 | xpect            | EAB|  15
17 | humble worm      | EAB|  15
18 | Shawn Dimery    |  LA|  13
19 | TodaysForgotten  | EAB|  12
20=| Simon Humphrey  |  LA|  9
20=| LinesMachine    |  LA|  9
22 | ChrisN82        |  LA|  8
23=| wilshy          | EAB|  7
23=| turrican3        | EAB|  7
25 | kkgarbod        | EAB|  7
26 | Antti            | EAB|  7
27 | Predseda        |  LA|  6
28 | mjr              |  LA|  5
29=| OLDGAMER        |  LA|  4
29=| seuden          | EAB|  4
31 | skateblind      | EAB|  3
32 | parallax        | EAB|  2
33 | cerium88        |  LA|  1

EAB vs Lemon

EAB (283,700) 12 - 1 (46,050) Lemon

Graham Humphrey 24 October 2010 02:29

Round 12 - Gods

Code:

Pos Name            Team  Score    Pts
 1| Shawn Dimery    |  LA| 9,876,701| 15
 2| Retroplay      | EAB| 7,639,776| 12
 3| rexsu          | EAB| 4,120,049| 10
 4| mailman        | EAB| 3,600,866|  9
 5| humble worm    | EAB| 3,211,566|  8
 6| eMTe            |  LA| 2,133,832|  7
 7| sinest          |  LA| 1,962,450|  6
 8| Predseda        |  LA|  891,957|  5
 9| OLDGAMER        |  LA|  699,519|  4
10| LinesMachine    |  LA|  626,780|  3
11| Graham Humphrey | EAB|    38,814|  2
12| mihcael        |  LA|    6,806|  1

EAB vs Lemon

EAB (3,722,214) 13 - 1 (2,314,006) Lemon

Round 12 - Globdule

Code:

Pos Name            Team  Score  Pts
 1| rexsu          | EAB| 897,210| 15
 2| Ze Emulatron    |  LA| 428,855| 12
 3| Predseda        |  LA| 332,315| 10
 4| mailman        | EAB| 153,870|  9
 5| sinest          |  LA|  31,450|  8
 6| Graham Humphrey | EAB|  25,815|  7
 7| Shawn Dimery    |  LA|  19,900|  6
 8| mihcael        |  LA|  15,195|  5
 9| eMTe            |  LA|  10,720|  4
10| LinesMachine    |  LA|  10,145|  3

EAB vs Lemon

EAB (358,965) 14 - 1 (121,226) Lemon

Current Standings

Code:

Pos  Name              Team  Pts
1  | rexsu            | EAB| 175
2  | john4p          | EAB|  96
3  | mailman          | EAB|  95
4  | capehorn        | EAB|  90
5  | Anakirob        | EAB|  79
6  | Graham Humphrey  | EAB|  70
7  | mosfet          | EAB|  61
8  | Biscuit          |  LA|  60
9  | Masterblaster    |  LA|  60
10 | jPV              |  LA|  51
11 | Retroplay        | EAB|  46
12 | comiga          |  LA|  43
13 | Shawn Dimery    |  LA|  34
14 | mihcael          |  LA|  30
15 | mipe            |  LA|  27
16 | humble worm      | EAB|  23
17 | Predseda        |  LA|  21
18 | Parpala          |  LA|  18
19 | xpect            | EAB|  15
20 | LinesMachine    |  LA|  15
21 | sinest          |  LA|  14
22=| TodaysForgotten  | EAB|  12
22=| Ze Emulatron    |  LA|  12
24 | eMTe            |  LA|  11
25 | Simon Humphrey  |  LA|  9
26 | ChrisN82        |  LA|  8
27 | OLDGAMER        |  LA|  8
28=| wilshy          | EAB|  7
28=| turrican3        | EAB|  7
30 | kkgarbod        | EAB|  7
31 | Antti            | EAB|  7
32 | mjr              |  LA|  5
33 | seuden          | EAB|  4
34 | skateblind      | EAB|  3
35 | parallax        | EAB|  2
36 | cerium88        |  LA|  1


Graham Humphrey 14 November 2010 02:14

Round 13 - Pac-Mania

Code:

Pos Name            Team  Score    Pts
 1| Anakirob        | EAB| 1,055,980| 15
 2| Parpala        |  LA|  948,320| 12
 3| Ze Emulatron    |  LA|  860,110| 10
 4| mipe            |  LA|  818,230|  9
 5| Jams            |  LA|  809,440|  8
 6| john4p          | EAB|  735,100|  7
 7| rexsu          | EAB|  724,330|  6
 8| Shawn Dimery    |  LA|  664,390|  5
 9| capehorn        | EAB|  623,720|  4
10| Predseda        |  LA|  581,330|  3
11| mailman        | EAB|  469,580|  2
12| mihcael        |  LA|  429,080|  1
13| sinest          |  LA|  360,120|  0
14| OLDGAMER        |  LA|  333,500|  0
15| Monsterland    | EAB|  315,570|  0
16| LinesMachine    |  LA|  312,570|  0
17| Graham Humphrey | EAB|  257,690|  0
18| eMTe            |  LA|    68,200|  0
19| Retroplay      | EAB|    61,140|  0

Current Standings

Code:

Pos  Name              Team  Pts
1  | rexsu            | EAB| 181
2  | john4p          | EAB| 103
3  | mailman          | EAB|  97
4  | Anakirob        | EAB|  94
5  | capehorn        | EAB|  94
6  | Graham Humphrey  | EAB|  70
7  | mosfet          | EAB|  61
8  | Biscuit          |  LA|  60
9  | Masterblaster    |  LA|  60
10 | jPV              |  LA|  51
11 | Retroplay        | EAB|  46
12 | comiga          |  LA|  43
13 | Shawn Dimery    |  LA|  39
14 | mipe            |  LA|  36
15 | mihcael          |  LA|  31
16 | Parpala          |  LA|  30
17 | Predseda        |  LA|  24
18 | humble worm      | EAB|  23
19 | Ze Emulatron    |  LA|  22
20 | xpect            | EAB|  15
21 | LinesMachine    |  LA|  15
22 | sinest          |  LA|  14
23 | TodaysForgotten  | EAB|  12
24 | eMTe            |  LA|  11
25 | Simon Humphrey  |  LA|  9
26 | Jams            |  LA|  8
27 | ChrisN82        |  LA|  8
28 | OLDGAMER        |  LA|  8
29=| wilshy          | EAB|  7
29=| turrican3        | EAB|  7
31 | kkgarbod        | EAB|  7
32 | Antti            | EAB|  7
33 | mjr              |  LA|  5
34 | seuden          | EAB|  4
35 | skateblind      | EAB|  3
36 | parallax        | EAB|  2
37 | cerium88        |  LA|  1

EAB vs Lemon

EAB (530,389) 14 - 2 (562,299) Lemon

Graham Humphrey 05 December 2010 02:20

Round 14 - Fire & Ice

Code:

Pos Name            Team  Score    Pts
 1| rexsu          | EAB| 1,126,075| 15
 2| Ze Emulatron    |  LA|  919,200| 12
 3| john4p          | EAB|  902,900| 10
 4| Anakirob        | EAB|  543,740|  9
 5| mailman        | EAB|  450,100|  8
 6| CU_AMiGA        | EAB|  274,175|  7
 7| Masterblaster  |  LA|  192,925|  6
 8| eMTe            |  LA|  191,925|  5
 9| Predseda        |  LA|  115,400|  4
10| mipe            |  LA|  110,800|  3
11| Graham Humphrey | EAB|  108,200|  2
12| Dreedo          | EAB|  107,600|  1
13| Retroplay      | EAB|    98,800|  0
14| Mowcno444      |  LA|    60,100|  0
15| Jams            |  LA|    49,150|  0
16| LinesMachine    |  LA|    26,500|  0
17| Chuckles        |  LA|    11,350|  0

Final Standings

Code:

Pos  Name              Team  Pts
1  | rexsu            | EAB| 196
2  | john4p          | EAB| 113
3  | mailman          | EAB| 105
4  | Anakirob        | EAB| 103
5  | capehorn        | EAB|  94
6  | Graham Humphrey  | EAB|  72
7  | Masterblaster    |  LA|  66
8  | mosfet          | EAB|  61
9  | Biscuit          |  LA|  60
10 | jPV              |  LA|  51
11 | Retroplay        | EAB|  46
12 | comiga          |  LA|  43
13 | Shawn Dimery    |  LA|  39
14 | mipe            |  LA|  39
15 | Ze Emulatron    |  LA|  34
16 | mihcael          |  LA|  31
17 | Parpala          |  LA|  30
18 | Predseda        |  LA|  28
19 | humble worm      | EAB|  23
20 | eMTe            |  LA|  16
21 | xpect            | EAB|  15
22 | LinesMachine    |  LA|  15
23 | sinest          |  LA|  14
24 | TodaysForgotten  | EAB|  12
25 | Simon Humphrey  |  LA|  9
26 | Jams            |  LA|  8
27 | ChrisN82        |  LA|  8
28 | OLDGAMER        |  LA|  8
29=| wilshy          | EAB|  7
29=| CU_AMiGA        | EAB|  7
29=| turrican3        | EAB|  7
32 | kkgarbod        | EAB|  7
33 | Antti            | EAB|  7
34 | mjr              |  LA|  5
35 | seuden          | EAB|  4
36 | skateblind      | EAB|  3
37 | parallax        | EAB|  2
38=| Dreedo          | EAB|  1
38=| cerium88        |  LA|  1

EAB vs Lemon

EAB (451,449) 15 - 2 (186,372) Lemon


All times are GMT +2. The time now is 07:34.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.

Page generated in 0.05660 seconds with 11 queries