English Amiga Board


Go Back   English Amiga Board > mk1

Conversation Between mk1 and MSHOATOP1
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. MSHOATOP1
    11 October 2015 06:09
    MSHOATOP1
    trung tâm tiếng anh thành lập doanh nghiệp tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn ành, năm ba kiếm đă là cực hạn, không ngờ chỉ sau vài lần hô hấp đã đâm ra hơn hai trăm kiếm, hơn nữa mỗi kiếm như vậy đều mang theo sáu luồng Canh Kim kiếm khí. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi Dư Tắc Thành đã công ra gần một ngàn bốn trăm luồng kiếm khí về phía Vương Thư Nguyên! Tốc độ công kích như vậy đã sánh bằng tốc độ công kích của Kim Đan Chân Nhân.


    Dư Tắc Thành có thể làm được như vậy ngay cả chính hắn cùng cảm thấy không ngờ, vốn trước kia thử kiếm bất quá hắn chỉ có thể xuất ra hơn ba mươi kiếm, nhưng không ngờ lúc này đây lại có thể xuất ra hơn hai trăm kiếm, hơn nữa

All times are GMT +2. The time now is 15:09.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 1
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
Page generated in 0.06789 seconds with 11 queries