English Amiga Board


Go Back   English Amiga Board > rockersuke

Conversation Between rockersuke and MSHOATOP1
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. MSHOATOP1
  11 October 2015 04:16
  MSHOATOP1
  trung tâm tiếng anh thành lập doanh nghiệp tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn Dư Tắc Thành:


  - Thật tốt quá, tốt quá, chúc mừng công tử.


  Vốn trước kia Bích Linh gọi hắn là chủ nhân, nhưng Dư Tắc Thành không thích cách xưng hô ấy hắn bèn bảo Bích Linh đổi thành công tử. Lúc Dư Tắc Thành c̣n nhỏ, hắn hâm mộ nhất là những vị công tử đi thi khoa cử, trên người có tiền, trong nhà có sách, thư đồng tôi tớ theo hầu hạ trước sau dáng vẻ phong lưu khoái hoạt. Hiện tại hắn đã đi lên tiên lộ, hắn đã không c̣n để ư tới giấc mộng khi xưa, nhưng trong tiềm thức vẫn thích cách xưng hô này.


  Dư Tắc Thành bật cười ha hả:


  - Gần đây khiến ngươi vất vả, ta m

All times are GMT +2. The time now is 14:07.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 1
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
Page generated in 0.05598 seconds with 11 queries