English Amiga Board


Go Back   English Amiga Board > Carcharias

Conversation Between Carcharias and mshoakthn
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. mshoakthn
  09 October 2015 18:19
  mshoakthn
  trung tâm tiếng anh thành lập doanh nghiệp tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn t ít đệ tử Càn Ma Linh Tôn giáo cũng chưa chết hẳn, c̣n có vài chục tên hoặc là giả chết, hoặc là dựa vào pháp khí ẩn nấp trong đống hoang tàn cầu sống một mạng.

  Những phù triện này bày ra, những người này phải chết chắc chắn không thể nghi ngờ. Dư Tắc Thành vung tay lên, lập tức những phù triện này sáng lên từng tấm một sau đó lửa cháy bùng lên. Đám đệ tử Càn Ma Linh Tôn giáo c̣n sống sót không một ai có thể thoát khói liệt hỏa nướng chín, lập tức tất cả đi đời nhà ma.

  Ngọn lửa này mạnh mẽ vô cùng, cháy bừng bừng suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng thiêu cháy sạch sẽ ngọn

All times are GMT +2. The time now is 19:59.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 1
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
Page generated in 0.05329 seconds with 11 queries